Products 41-60/393

 1. 1G CSFP Dual BIDI EX LC | 40 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, Singlemode
  S.C1612.40.LC
  CSFP
  BIDI EX

  1G CSFP Dual BIDI EX LC 40 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 40 km 2.50 G Dual BiDi
  Protocols
  1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 133.30 EUR
  Excl. 19% Tax
 2. 1G CSFP Dual BIDI EX LC | 40 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, Singlemode
  S.C1612.40.CL
  CSFP
  BIDI EX

  1G CSFP Dual BIDI EX LC 40 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 40 km 2.50 G Dual BiDi
  Protocols
  1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 128.53 EUR
  Excl. 19% Tax
 3. GPON OLT SFP BIDI SC | 30 km, ᵀˣ1490 / ᴿˣ1310 nm, Singlemode
  S.GT.35.DA
  SFP
  BIDI

  GPON OLT SFP BIDI SC 30 km, ᵀˣ1490 / ᴿˣ1310 nm, Singlemode

  Specs
  1490 nm 30 km 2.49 G BiDi
  Protocols
  GPON OLT
  0 pcs in stock
  reordering
  from 148.77 EUR
  Excl. 19% Tax
 4. GPON OLT SFP BIDI SC | 20 km, ᵀˣ1490 / ᴿˣ1310 nm, Singlemode
  S.GT.25.DA
  SFP
  BIDI

  GPON OLT SFP BIDI SC 20 km, ᵀˣ1490 / ᴿˣ1310 nm, Singlemode

  Specs
  1490 nm 20 km 2.49 G BiDi
  Protocols
  GPON OLT
  0 pcs in stock
  reordering
  from 104.14 EUR
  Excl. 19% Tax
 5. 1G SFP Wideband BIDI LX LC | 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode
  S.B1312.20.XDL
  SFP
  BIDI LX

  1G SFP Wideband BIDI LX LC 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode

  Specs
  1310 nm 20 km 1.25 G Wideband BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 35.70 EUR
  Excl. 19% Tax
 6. 1G SFP Wideband BIDI LX LC Industrial Temp. | 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode
  S.B1312.20.XDIL
  SFP
  BIDI LX

  1G SFP Wideband BIDI LX LC Industrial Temp. 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode

  Specs
  1310 nm 20 km 1.25 G Industrial
  Protocols
  100M ETH 1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 38.68 EUR
  Excl. 19% Tax
 7. 1G SFP Wideband BIDI LX SC Industrial Temp. | 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode
  S.B1312.20.XDI
  SFP
  BIDI LX

  1G SFP Wideband BIDI LX SC Industrial Temp. 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, Singlemode

  Specs
  1310 nm 20 km 1.25 G Industrial
  Protocols
  100M ETH 1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 38.68 EUR
  Excl. 19% Tax
 8. 1G SFP Wideband BIDI LX SC
  S.B1312.20.XD
  SFP
  BIDI LX

  1G SFP Wideband BIDI LX SC 20 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1590 nm, Singlemode

  Specs
  1310 nm 20 km 1.25 G BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH
  0 pcs in stock
  reordering
  from 35.70 EUR
  Excl. 19% Tax
 9. 10G SFP+ Tunable DWDM ZR INDUSTRIAL
  P.1696.23.xT.I
  SFP+
  DWDM ZR

  10G SFP+ Tunable DWDM ZR 80 km, 80 Channels, 50 GHz Grid - C-Band, LC

  Specs
  DWDM 50Ghz 80 km 11.3 G Tunable
  Protocols
  10G ETH 10G FC
  0 pcs in stock
  reordering
  from 3,508.54 EUR
  Excl. 19% Tax
 10. 3G Video SFP DWDM 100GHz SDI | 100 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  S.1630.28.yyD
  SFP
  SDI

  3G Video SFP DWDM 100GHz SDI 100 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 100GHz 100 km 2.97 G Video
  Protocols
  3G SDI
  Availability
  see details
  from 789.96 EUR
  Excl. 19% Tax
 11. 10G XFP DWDM ZR | 80 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  X.1696.23.yyy
  XFP
  DWDM ZR

  10G XFP DWDM ZR 80 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 50GHz 80 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G OTU2 STM64
  Availability
  see details
  998.76 EUR
  Excl. 19% Tax
 12. 10G XFP CWDM LR Industrial | 10 dB / ~10 km, 1270-1610 nm, Singlemode, LC
  X.1696.10.x.I
  XFP
  CWDM LR

  10G XFP CWDM LR Industrial 10 dB / ~10 km, 1270-1610 nm, Singlemode, LC

  Specs
  CWDM 10 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 8G FC STM64
  Availability
  see details
  from 238.03 EUR
  Excl. 19% Tax
 13. 10G XFP DWDM ER Industrial | 40 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  X.1696.14.yy.I
  XFP
  DWDM ER

  10G XFP DWDM ER Industrial 40 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 100GHz 40 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 8G FC STM64
  Availability
  see details
  760.38 EUR
  Excl. 19% Tax
 14. 10G XFP DWDM ER | 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  X.1696.14.yyy
  XFP
  DWDM ER

  10G XFP DWDM ER 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 50GHz 40 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 STM64
  Availability
  see details
  from 743.85 EUR
  Excl. 19% Tax
 15. 1G SFP CWDM ZX+ Industrial | 36 dB / ~140 km, 1270-1610 nm, Singlemode, LC
  S.1612.37.xDI
  SFP
  CWDM ZX+
  Availability
  see details
  266.13 EUR
  Excl. 19% Tax
 16. 1G SFP CWDM EX Industrial | 19 dB / ~40 km, 1270-1610 nm, Singlemode, LC
  S.1612.19.xDI
  SFP
  CWDM EX
  Availability
  see details
  from 119.02 EUR
  Excl. 19% Tax
 17. 10G SFP+ DWDM ZR Industrial | 80 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  P.1696.23.yyy.I
  SFP+
  DWDM ZR

  10G SFP+ DWDM ZR Industrial 80 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 50GHz 80 km 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 CPRI OBSAI
  Availability
  see details
  from 1,131.00 EUR
  Excl. 19% Tax
 18. 10G XFP DWDM ER Industrial | 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  X.1696.14.yyy.I
  XFP
  DWDM ER

  10G XFP DWDM ER Industrial 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 50GHz 40 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 STM64
  Availability
  see details
  from 805.62 EUR
  Excl. 19% Tax
 19. 10G SFP+ DWDM ER Industrial | 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  P.1696.14.yyy.I
  SFP+
  DWDM ER

  10G SFP+ DWDM ER Industrial 40 km, 50 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 50GHz 40 km 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC CPRI OBSAI
  Availability
  see details
  from 901.49 EUR
  Excl. 19% Tax
 20. 10G XFP DWDM ZR Industrial | 80 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC
  X.1696.23.yy.I
  XFP
  DWDM ZR

  10G XFP DWDM ZR Industrial 80 km, 100 GHz Grid - C-Band, Singlemode, LC

  Specs
  DWDM 100GHz 80 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 10G OTU2 8G FC STM64
  Availability
  see details
  from 887.40 EUR
  Excl. 19% Tax

Products 41-60/393