Products 1-20/266

 1. 1
 1. 100 Gigabit LR4 QSFP+
  Q.161HG.10
  QSFP28
  LR4

  100G QSFP28 LR4 LC with dual CDR 10 km, λ1296-1309 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  502 pcs in stock
  from 1,260.40 EUR
  Excl. 19% Tax
 2. 100G QSFP28 CWDM4 LC
  Q.161HG.10.C
  QSFP28
  4WDM-10

  100G QSFP28 4WDM-10 LC with dual CDR 10 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +4 pcs (Oct 3, 2019)
  from 811.44 EUR
  Excl. 19% Tax
 3. 100G QSFP28 CLR4+ LC
  Q.161HG.10.CL
  QSFP28
  CLR4+

  100G QSFP28 CLR4+ LC with dual CDR 10 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +10 pcs (Sep 28, 2019)
  from 811.44 EUR
  Excl. 19% Tax
 4. QSFP28 IR4 SMF 1295-1310nm, 2km/ 1.6dB
  Q.161HG.2.C
  QSFP28
  CWDM4

  100G QSFP28 CWDM4 LC with dual CDR 2 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 2 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +9 pcs (Oct 9, 2019)
  • +110 pcs (Oct 24, 2019)
  from 886.88 EUR
  Excl. 19% Tax
 5. 100G QSFP28 CLR4 LC
  Q.161HG.2.CL
  QSFP28
  CLR4

  100G QSFP28 CLR4 LC with dual CDR 2 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 2 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +36 pcs (Oct 27, 2019)
  from 818.06 EUR
  Excl. 19% Tax
 6. QSFP28 ER4 SMF 1295-1310nm, 25km/ 13.8dB
  Q.161HG.25
  QSFP28
  ER4

  100G QSFP28 ER4 LC with dual CDR 30 km, λ1296-1309 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 30 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  27 pcs in stock
  Back in stock:
  • +50 pcs (Sep 8, 2019)
  from 5,317.60 EUR
  Excl. 19% Tax
 7. 100G QSFP28 LR4 ext. LC
  Q.161HG.25.TXO
  QSFP28
  LR4 ext.

  100G QSFP28 LR4 ext. LC with dual CDR 25 km, λ1296-1309 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 25 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  45 pcs in stock
  from 2,999.20 EUR
  Excl. 19% Tax
 8. 10G SFP+ LR | 10 km, λ1310 nm, LC, Singlemode
  P.1396.10
  SFP+
  LR

  10G SFP+ LR 10 km, λ1310 nm, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  4270 pcs in stock
  from 55.06 EUR
  Excl. 19% Tax
 9. 10Gigabit & STM64 Bidi SFP+
  P.B1696.10.AD
  SFP+
  BiDi LR

  10G SFP+ BiDi LR LC Simplex 10 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, Singlemode

  Specs
  1270 nm 10 km 11.3 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +248 pcs (Oct 3, 2019)
  from 91.25 EUR
  Excl. 19% Tax
 10. 10Gigabit & STM64 Bidi SFP+
  P.B1696.10.DA
  SFP+
  BiDi LR

  10G SFP+ BiDi LR LC Simplex 10 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, Singlemode

  Specs
  1330 nm 10 km 11.3 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +245 pcs (Oct 3, 2019)
  from 91.25 EUR
  Excl. 19% Tax
 11. 40 Gigabit MR4 QSFP+
  Q.1640G.2
  QSFP+
  IR4

  40G QSFP+ IR4 LC 1.4 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 1.4 km 44.8 G LC
  Protocols
  10G ETH 40G ETH OTU3 OTU3e2
  87 pcs in stock
  from 692.21 EUR
  Excl. 19% Tax
 12. 40 Gigabit LR4 QSFP+
  Q.1640G.10
  QSFP+
  LR4

  40G QSFP+ LR4 LC 10 km, λ1271-1331 nm, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 41.2 G LC
  Protocols
  10G ETH 40G ETH
  464 pcs in stock
  Back in stock:
  • +100 pcs (Oct 24, 2019)
  • +100 pcs (Oct 31, 2019)
  • +100 pcs (Nov 3, 2019)
  • +110 pcs (Nov 7, 2019)
  from 723.67 EUR
  Excl. 19% Tax
 13. 40 Gigabit PLR4 QSFP+
  Q.1340G.10
  QSFP+
  PLR4

  40G QSFP+ PLR4 MTP / MPO APC 10 km, 4x λ1310 nm, Singlemode

  Specs
  4x 1310 nm 10 km 44.8 G MTP / MPO
  Protocols
  10G ETH 40G ETH OTU3 OTU3e2
  436 pcs in stock
  from 692.21 EUR
  Excl. 19% Tax
 14. SFP LX
  S.1312.10.D
  SFP
  LX

  1G SFP LX 10 km, λ1310 nm, DDM, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 1.25 G
  Protocols
  1G ETH 1G FC
  2839 pcs in stock
  from 22.02 EUR
  Excl. 19% Tax
 15. 1 Gigabit Bidi SFP
  S.B1512.10.DL
  SFP
  BiDi LX

  1G SFP BiDi LX LC Simplex 10 km, ᵀˣ1550 / ᴿˣ1310 nm, DDM, Singlemode

  Specs
  1550 nm 10 km 1.25 G BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH 1G FC
  2054 pcs in stock
  from 47.20 EUR
  Excl. 19% Tax
 16. 1G SFP Wideband BiDi LX LC Simplex | 10 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, DDM, Singlemode
  S.B1312.10.XDL
  SFP
  BiDi LX

  1G SFP Wideband BiDi LX LC Simplex 10 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, DDM, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 1.25 G Wideband BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH 1G FC
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +420 pcs (Sep 29, 2019)
  from 31.46 EUR
  Excl. 19% Tax
 17. 10Gigabit & STM64 LR XFP
  X.1396.10
  XFP
  LR

  10G XFP LR with dual CDR 10 km, λ1310 nm, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  273 pcs in stock
  from 110.12 EUR
  Excl. 19% Tax
 18. Industrial 10Gigabit & STM64 LR SFP+
  P.1396.10.I
  SFP+
  LR

  10G SFP+ LR Industrial 10 km, λ1310 nm, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 10.3 G Industrial
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  0 pcs in stock
  Back in stock:
  • +20 pcs (Oct 3, 2019)
  from 66.07 EUR
  Excl. 19% Tax
 19. Industrial 1 Gigabit LX SFP
  S.1312.10.DI
  SFP
  LX

  1G SFP LX Industrial 10 km, λ1310 nm, DDM, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 1.25 G Industrial
  Protocols
  1G ETH 1G FC
  210 pcs in stock
  from 28.32 EUR
  Excl. 19% Tax
 20. Industrial 1 Gigabit LX SFP
  S.1312.20.DI
  SFP
  LX

  1G SFP LX Industrial 20 km, λ1310 nm, DDM, LC, Singlemode

  Specs
  1310 nm 20 km 1.25 G Industrial
  Protocols
  1G ETH 1G FC
  37 pcs in stock
  from 34.61 EUR
  Excl. 19% Tax

Products 1-20/266

 1. 1