15 Product(s)

 1. 100G QSFP28 LR4 ext. LC
  Q.161HG.25.TXO
  QSFP28
  LR4 ext.

  100G QSFP28 LR4 ext. with dual CDR 25 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 25 km 111.8 G LC
  Protocols
  100G ETH 128G FC OTU4
  44 pcs in stock
  from 1,840.13 EUR
  Excl. 19% Tax
 2. 10Gigabit & STM64 LR XFP
  X.1396.10
  XFP
  LR

  10G XFP LR with dual CDR 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  2063 pcs in stock
  from 90.96 EUR
  Excl. 19% Tax
 3. 10G SFP+ CWDM ER | ~30 km / 14 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex
  P.1696.14.x
  SFP+
  CWDM ER

  10G SFP+ CWDM ER ~30 km / 14 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex

  Specs
  CWDM ~30 km / 14 dB 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 1G ETH 1G FC 2G FC 4G FC 8G FC CPRI OBSAI OTU2
  Availability
  see details
  from 254.68 EUR
  Excl. 19% Tax
 4. 10G XFP CWDM LR with dual CDR | ~10 km / 10 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex
  X.1696.10.x
  XFP
  CWDM LR

  10G XFP CWDM LR with dual CDR ~10 km / 10 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex

  Specs
  CWDM ~10 km / 10 dB 11.1 G Dual CDR
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  Availability
  see details
  from 156.45 EUR
  Excl. 19% Tax
 5. 10G XFP CWDM ER with dual CDR | ~30 km / 14 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex
  X.1696.14.x
  XFP
  CWDM ER

  10G XFP CWDM ER with dual CDR ~30 km / 14 dB, 1270 nm - 1610 nm, LC-Duplex

  Specs
  CWDM ~30 km / 14 dB 11.1 G Dual CDR
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  Availability
  see details
  from 363.83 EUR
  Excl. 19% Tax
 6. 10Gigabit & STM64 Bidi XFP
  X.B1696.10.AD
  XFP
  BiDi LR

  10G XFP BiDi LR with dual CDR 10 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1270 nm 10 km 11.1 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  18 pcs in stock
  from 101.87 EUR
  Excl. 19% Tax
 7. 10Gigabit & STM64 Bidi XFP
  X.B1696.10.DA
  XFP
  BiDi LR

  10G XFP BiDi LR with dual CDR 10 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1330 nm 10 km 11.1 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  220 pcs in stock
  from 101.87 EUR
  Excl. 19% Tax
 8. 10Gigabit & STM64 Bidi XFP
  X.B1696.20.AD
  XFP
  BiDi LR

  10G XFP BiDi LR with dual CDR 20 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1270 nm 20 km 11.1 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  47 pcs in stock
  from 120.07 EUR
  Excl. 19% Tax
 9. 10Gigabit & STM64 Bidi XFP
  X.B1696.20.DA
  XFP
  BiDi LR

  10G XFP BiDi LR with dual CDR 20 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1330 nm 20 km 11.1 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  150 pcs in stock
  from 120.07 EUR
  Excl. 19% Tax
 10. Industrial 10Gigabit & STM64 LR XFP
  X.1396.10.I
  XFP
  LR

  10G XFP LR Industrial with dual CDR 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.1 G Industrial
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  32 pcs in stock
  from 105.51 EUR
  Excl. 19% Tax
 11. 10G SFP+ LR with CDR Industrial
  P.1396.10.IR
  SFP+
  LR

  10G SFP+ LR Extended with dual CDR 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.3 G Extended
  Protocols
  10G ETH 10G FC OTU2 STM-64
  30 pcs in stock
  from 109.15 EUR
  Excl. 19% Tax
 12. 128G FC QSFP28 LC
  Q.161HG.10.F
  QSFP28
  128G FC LW

  128G Fibre Channel QSFP28 with dual CDR 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 112.2 G LC
  Protocols
  100G ETH 128G FC OTU4
  4 pcs in stock
  Back in stock:
  • +14 pcs (Oct 13, 2022)
  from 1,002.23 EUR
  Excl. 19% Tax
 13. 128G FC QSFP28 20km, λ1296-1309nm, LC, SMF
  Q.161HG.20.F
  QSFP28
  LR4 ext.

  128G Fibre Channel QSFP28 with dual CDR 20 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 20 km 112.2 G LC
  Protocols
  100G ETH 128G FC OTU4
  Availability
  4-6 weeks after ordering
  from 1,391.25 EUR
  Excl. 19% Tax
 14. 10G XFP LR Ind., 20km, λ1270nm, LC, SMF
  X.B1696.20.ADI
  XFP
  LR

  10G XFP LR Industrial with dual CDR 20 km, λ1270 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1270 nm 20 km 11.3 G Industrial
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  Availability
  on request
  from 130.98 EUR
  Excl. 19% Tax
 15. 10G XFP LR Ind., 20km, λ1330nm, LC, SMF
  X.B1696.20.DAI
  XFP
  LR

  10G XFP LR Industrial with dual CDR 20 km, λ1330 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1330 nm 20 km 11.3 G Industrial
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  Availability
  on request
  from 130.98 EUR
  Excl. 19% Tax

15 Product(s)