Products 1-20/357

 1. 1
 1. 100 Gigabit LR4 QSFP+
  Q.161HG.10
  QSFP28
  LR4

  100G QSFP28 LR4 with dual CDR 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  594 pcs in stock
  from 938.40 EUR
  Excl. 19% Tax
 2. 100G QSFP28 CWDM4 LC
  Q.161HG.10.C
  QSFP28
  4WDM-10
  2 pcs in stock
  from 695.52 EUR
  Excl. 19% Tax
 3. 100G QSFP28 CLR4+ LC
  Q.161HG.10.CL
  QSFP28
  CLR4+

  100G QSFP28 CLR4+ with dual CDR 10 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  47 pcs in stock
  from 921.84 EUR
  Excl. 19% Tax
 4. QSFP28 IR4 SMF 1295-1310nm, 2km/ 1.6dB
  Q.161HG.2.C
  QSFP28
  CWDM4
  545 pcs in stock
  Back in stock:
  • +250 pcs (Feb 16, 2020)
  from 660.74 EUR
  Excl. 19% Tax
 5. 100G QSFP28 CLR4 LC
  Q.161HG.2.CL
  QSFP28
  CLR4

  100G QSFP28 CLR4 with dual CDR 2 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 2 km 103.12 G LC
  Protocols
  100G ETH
  20 pcs in stock
  Back in stock:
  • +100 pcs (Feb 13, 2020)
  from 818.06 EUR
  Excl. 19% Tax
 6. QSFP28 ER4 SMF 1295-1310nm, 25km/ 13.8dB
  Q.161HG.25
  QSFP28
  ER4 Lite
  55 pcs in stock
  from 4,544.80 EUR
  Excl. 19% Tax
 7. 100G QSFP28 LR4 ext. LC
  Q.161HG.25.TXO
  QSFP28
  LR4 ext.

  100G QSFP28 LR4 ext. with dual CDR 25 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 25 km 111.8 G LC
  Protocols
  100G ETH OTU4
  23 pcs in stock
  from 2,999.20 EUR
  Excl. 19% Tax
 8. 10G SFP+ SR | 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode
  P.8596.02
  SFP+
  SR

  10G SFP+ SR 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode

  Specs
  850 nm 300 m 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  6187 pcs in stock
  Back in stock:
  • +100 pcs (Feb 9, 2020)
  from 31.46 EUR
  Excl. 19% Tax
 9. 10G SFP+ LR | 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode
  P.1396.10
  SFP+
  LR

  10G SFP+ LR 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.3 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  5722 pcs in stock
  from 53.49 EUR
  Excl. 19% Tax
 10. 10Gigabit & STM64 Bidi SFP+
  P.B1696.10.AD
  SFP+
  BiDi LR

  10G SFP+ BiDi LR 10 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1270 nm 10 km 11.3 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  447 pcs in stock
  from 75.51 EUR
  Excl. 19% Tax
 11. 10Gigabit & STM64 Bidi SFP+
  P.B1696.10.DA
  SFP+
  BiDi LR

  10G SFP+ BiDi LR 10 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1330 nm 10 km 11.3 G BiDi
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  457 pcs in stock
  from 75.51 EUR
  Excl. 19% Tax
 12. 40 Gigabit MR4 QSFP+
  Q.1640G.2
  QSFP+
  IR4

  40G QSFP+ IR4 1.4 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 1.4 km 44.8 G LC
  Protocols
  10G ETH 40G ETH OTU3 OTU3e2
  146 pcs in stock
  from 692.21 EUR
  Excl. 19% Tax
 13. 40 Gigabit LR4 QSFP+
  Q.1640G.10
  QSFP+
  LR4

  40G QSFP+ LR4 10 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  int. Mux 10 km 41.2 G LC
  Protocols
  10G ETH 40G ETH
  860 pcs in stock
  from 723.67 EUR
  Excl. 19% Tax
 14. 1 Gigabit SX SFP
  S.8512.02.D
  SFP
  SX

  1G SFP SX 550 m, λ850 nm, DDM, LC-Duplex, Multimode

  Specs
  850 nm 550 m 1.25 G
  Protocols
  1G ETH 1G FC
  3548 pcs in stock
  from 22.02 EUR
  Excl. 19% Tax
 15. SFP LX
  S.1312.10.D
  SFP
  LX

  1G SFP LX 10 km, λ1310 nm, DDM, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 1.25 G
  Protocols
  1G ETH 1G FC
  3530 pcs in stock
  from 22.02 EUR
  Excl. 19% Tax
 16. 1 Gigabit Bidi SFP
  S.B1512.10.DL
  SFP
  BiDi LX

  1G SFP BiDi LX 10 km, ᵀˣ1550 / ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1550 nm 10 km 1.25 G BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH 1G FC
  2779 pcs in stock
  from 47.20 EUR
  Excl. 19% Tax
 17. 1G SFP Wideband BiDi LX | 10 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode
  S.B1312.10.XDL
  SFP
  BiDi LX

  1G SFP Wideband BiDi LX 10 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1460-1580 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 1.25 G Wideband BiDi
  Protocols
  100M ETH 1G ETH 1G FC
  95 pcs in stock
  from 31.46 EUR
  Excl. 19% Tax
 18. 10G XFP SR with dual CDR | 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode
  X.8596.02
  XFP
  SR

  10G XFP SR with dual CDR 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode

  Specs
  850 nm 300 m 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC STM-64
  124 pcs in stock
  from 94.39 EUR
  Excl. 19% Tax
 19. 10Gigabit & STM64 LR XFP
  X.1396.10
  XFP
  LR

  10G XFP LR with dual CDR 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode

  Specs
  1310 nm 10 km 11.1 G
  Protocols
  10G ETH 10G FC 8G FC OTU2 STM-64
  249 pcs in stock
  from 110.12 EUR
  Excl. 19% Tax
 20. Industrial 10Gigabit & STM64 SR SFP+
  P.8596.02.I
  SFP+
  SR

  10G SFP+ SR Industrial 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode

  Specs
  850 nm 300 m 11.1 G Industrial
  Protocols
  10G ETH 10G FC 1G ETH 8G FC CPRI OBSAI
  56 pcs in stock
  from 37.76 EUR
  Excl. 19% Tax

Products 1-20/357

 1. 1